Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeste in oameni!

antet-ebtjobs

Proiect IRI

„Implică-te! Reuşim împreună! (I.R.I.)”, POSDRU/125/5.1/S/132020

 

IRI

Proiectul „Implică-te! Reuşim împreună! (I.R.I.)”, POSDRU/125/5.1/S/132020, finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 se derulează pe o perioadă de 18 luni în perioada aprilie 2014 – octombrie 2015.

 

Beneficiarul proiectului este Euro Best Team, o companie de training si consultanta cu o bogata activitate si experienta, recunoscuta pe piaţă pentru derularea a numeroase proiecte nationale si internaţionale, si o diversitate de cursuri autorizate de Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC), sustinute de experţi certificaţi de universităţi de prestigiu la nivel internaţional, cu vasta experienta.

 

 • Partener al Ministerului Fondurilor Europene pentru recrutarea si selectia unor experti care sa asigure evaluarea proiectelor finantate din fonduri structurale.
 • Partener al Autoritatii Nationale pentru Calificari si este acreditat pentru sustinerea a 35 de programe de specializare, perfectionare si calificari.
 • Partener al Ministerului de Interne prin Centrul de formare Comicex pentru instruirea cadrelor de politie locala.
 • Partener al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si organizeaza programe de formare pentru angajatii institutiilor publice centrale si locale.
 • Partener al Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania pentru educatie medicala continua, respectiv instruirea cadrelor medii sanitare in vederea imbunatatirii relatiei cu pacientii.
 • Partener al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si respecta prevederile legii cu privire la prelucrarea datelor personale ale cursantilor.
 • Partener al Autoritatii Nationale de Ocupare a Fortei de Munca pentru activitati de informare si consiliere a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca.

Parteneri implicati in cadrul proiectului sunt: S.C GC FULL PROJECT S.R.L, INSTITUTO DE FORMACIÓN INTEGRAL, S.L.U. si OUT MEDIA SRL.

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, a şomerilor, în special de lungă durată şi a persoanelor inactive din regiunile Bucureşti-Ilfov şi Sud-Vest, prin măsuri active de combatere a şomajului pentru un număr de 900 persoane. Prin realizarea obiectivului general se vor sprijini politicile şi strategiile referitoare la o piaţă a muncii activă şi conceptul ocupării durabile a forţei de muncă.

Proiectul nu se limitează la a furniza strict programe de formare, ci le integrează pe acestea cu activităţi de informare, consiliere, mediere şi consultanţă antreprenorială, fiind organizată inclusiv o bursă a locurilor de muncă online în domeniile vizate de proiect.

Întrucât propune calificarea/recalificarea, respectiv specializarea în meserii din ce în ce mai căutate pe viitor de către angajatori, proiectul oferă persoanelor din grupul ţintă o şansă în plus de a-şi găsi un loc de muncă, încurajând în acelaşi timp mobilitatea acestora, având în vedere că unele dintre aceste meserii sunt foarte căutate şi în străinătate şi vor fi mult mai cautate în viitor (ex: cele din domeniul construcţiilor).

 

Investim în cariera ta! Te îndrumăm şi te consiliem!

 • Îți oferim asistență pentru luarea deciziilor legate de carieră, prin evaluarea intereselor, valorilor şi abilităților profesionale;
 • Îți oferim asistență pentru realizarea instrumentelor de căutare a unui loc de muncă (CV, scrisoare de intenție/ motivație) și pregătire pentru prezentarea la interviul de selecție;
 • Îți oferim asistență pentru realizarea planului de carieră prin identificarea oportunităților pentru dezvoltarea abilităților și competențelor profesionale.

 

Construieşte-ţi cariera! Implică-te!IRI

 • Dezvoltă-te prin formare profesională;
 • Beneficiază de servicii de educaţie antreprenorială pe care le oferim unui număr de 200 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, şomeri, în special de lungă durată şi persoane inactive;
 • Profită de sprijinul pe care îl punem la dispoziţia a 50 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, şomeri, în special de lungă durată, şi persoane inactive pentru găsirea unui loc de muncă prin servicii online;
 • Participă la unul din cele 10 concursuri de idei de afaceri pe care le organizăm. Poţi să fii chiar tu unul dintre primii 3 concurenţi care vor primi premii în bani, sau una dintre cele 35 de persoane pentru care se vor deschide afaceri şi vor fi elaborate 30 de documentaţii de finanţare.

 

Investim în cariera ta!

Ne-am propus:

 •  atragerea şi menţinerea unui număr cât mai mare de persoane pe piaţa muncii;
 •  creşterea ratei de participare a persoanelor neocupate la programele de FPC (formare profesională continuă);
 •  o mai bună corelare între aptitudinile individuale, educaţie, potenţialul de muncă şi oportunităţile de pe piaţa muncii;
 •  dezvoltarea de programe de FPC (formare profesională continuă) adaptate la cerinţele de pe piaţa muncii;
 •  dezvoltarea spiritului antreprenorial

Vom obţine:

 • 1 platformă online tip bursă de locuri de muncă, operaţională, cu o bază de date ce va conţine un număr de minim 300 de angajatori din regiunile ţintă, ce desfăşoară actvităţi în domeniile vizate prin proiect;
 • 150 de acorduri încheiate cu potenţiali angajatori în vederea anunţării locurilor de muncă disponibile pe platforma online;
 • 200 de angajatori cu cont creat pe platforma online;
 • 500 de membri ai grupului ţintă cu cont pe platforma online;
 • 20 de evenimente online, tip bursa locurilor de muncă, organizate;
 • 110 dintre participanţii la cursuri angajaţi în termen de 6 luni de la absolvire;
 • 200 de participanţi la sesiunile de antreprenoriat;
 • 10 concursuri de antreprenoriat organizate;
 • 30 de premii în bani, acordate pentru primele 3 locuri la concursurile de antreprenoriat;
 • 35 de afaceri noi, înfiinţate pentru persoane din grupul ţintă;
 • 30 de documentaţii de finanţare elaborate;
 • 840 de participanţi la programe de formare, din care 616 la cele de calificare nivel 1 și 224 la cele de specializare într-un anumit domeniu;
 • 840 de subvenţii acordate participanţilor la cursuri;
 • 900 de membri ai grupului ţintă care vor beneficia de consiliere.

Te îndrumăm și te consiliem!IRI

Pentru obţinerea unei autocunoaşteri profunde:

 • Îţi vei cunoaşte pe deplin caracteristicile de personalitate, punctele tari, valorile personale, interesele profesionale, abilităţile şi competenţele prin consilierea profesionistă acordată de către consilieri certificaţi;
 • Îţi vei putea construi planul de carieră pe baza caracteristicilor identificate în urma testelor pe care ţi le vom pune la dispoziţie;
 • Vei obţine încredere în tine îţi vei dori să te dezvolţi din punct de vedere profesional.

Pentru dezvoltarea abilităţilor de gestionare a carierei de-a lungul întregii vieţi:

 • Vei obţine sprijin în dezvoltarea propriilor abilităţi de gestionare a carierei tale profesionale;
 • Vei învăţa tehnici pe care le vei putea utiliza de fiecare dată când vei întâlni un obstacol în viaţa profesională sau în cea personală, sau atunci când vei dori să te dezvolţi;
 • Vei afla cum să îţi evaluezi abilităţile, valorile sau interesele, cum să iei decizii în mod corect, cum să îţi setezi obiective şi cum să îţi construieşti planuri de acţiune pentru atingerea lor.
 • Construiește-ţi cariera!

IRIAlege ce ți se potriveşte cursurile gratuite pe care ţi le putem pune la dispoziţie:

 • Manechiură-pedichiură;
 • Frizerie;
 • Agent de securitate;
 • Agent de pază;
 • Cofetar;
 • Patiser;
 • Lucrător în comerţ;
 • Comunicare în limba engleză;
 • Operator calculator;
 • Manager resurse umane;
 • Inspector resurse umane;
 • Consultant fonduri structurale;
 • Consultanţă în antreprenoriat.

Obţine specializarea dorită, prin parcurgerea celor două etape din cadrul programului de perfecţionare profesională (teorie şi pregătire practică). În cadrul fiecărei etape, vei beneficia de întregul suport material şi didactic necesar desfăşurării în condiţii optime a cursurilor: dezbateri în grup, activităţi practice, studii de caz, demonstraţii.

La finalul cursului vei dobândi o diplomă recunoscută de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.